Il·luminació


Cada espai necessita potenciar els seus punts òptims per destacar, a través de la llum, els complements, mobles o ubicacions més rellevants.